Eredmények

Az adatbázisban jelenleg 25 adatközlőtől találunk adatot.

A terület nyugati szélén lévő töredék kvadrátot leszámítva minden 10×10 km-es kvadrátból (nagyobb négyzetek a térképen) van már adatunk.

Jelenleg (2016. 11. 15.) az adatbázis 3209 rekordot tartalmaz, amiből lárvabőrre (exuvium) vonatkozik 134.

A hazai szitakötő fauna fajainak több mint 80% (51 faj) került elő a vizsgált régióban.

Az előforduló védett fajok száma 14 (ebből kettő fokozottan védett); a hazai 4 Natura 2000 jelölő fajból pedig 3 él és bizonnyal szaporodik is a vizsgált régióban.

Jelmagyarázat:
zöld és sötétzöld = az adatbázisban lévő új, ill. valószínűleg új adat vagy adatok alapján jelölt UTM négyzetek*;
barna = átfedés az irodalom és az adatbázis aktuális adatai között.

* = Letöltve az MME Monitorin Központ oldaláról; irodalom: Szép, T. and Nagy, K. (2001): Magyarországi UTM kvadrátok
térinformatikai adatbázisa a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél. – Természetvédelmi Közlemények 9: 31-37.