Térképek, adatbázisok

Az egyes hazai fajok szöveges bemutatásának végén egy kisebb térkép ikon található, ami az adott faj újabb, utóbbi 20 év megfigyelésein alapuló áttekintő előfordulási térképét nyitja meg. Ennél régebbi adatok jelenleg nem szerepelnek a térképeken. Itt is szeretném megjegyezni, hogy kézben, kézen lévő szitakötők adatait nem gyűjtöm.

A megjelenő térkép kis mérete – gyakori fajok esetében legalábbis – nem teszi lehetővé, hogy a különböző adatbázisok építésében részt vevő számos adatközlő neve az egyes térképeken fel legyen tüntetve. Ezért az adatokat szolgáltatók nevei itt kerülnek felsorolása.

Nincs térképen ábrázolható adata a Sympetrum danae-nak.

Ez úton is köszönöm az alább felsorolt közreműködőknek, hogy fényképes megfigyelési adataikat, illetve lárvabőr gyűjtéseiket felhasználhattam, és ezáltal még teljesebbé tehettem a hazai szitakötőfajok elterjedési térképeit.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Természetfigyelő adatbázisa

Adatközlők: Áder Csaba, Balogh Dániel, Bán Csaba, Bebesi Zoltán, Bedőcs Gyula, Benedek Tünde, Bócsó Anita, Breitner Péter, Csibrány Balázs, Donkó Zoltán, Erdei József, Farkas Sándor, Fehér Balázs, Fenyves Ervin, Forrai-Szalai Henrietta, Gáborné Mária, Garai Szilvia Ilona, Halász Tamás, Halmos Gergő, Hankóczi Attila, Haraszthy László, Hartmann Johanna, Havasi Máté, Hazafi Dorottya, Házi Márta, Káldi József, Lantos István, Magura Tibor, Marussi Istvánné, Milánkovicsné Timár Mária, Molnár Attila, Molnár Márton, Nagy Károly, Palotai Benedek, Pintér László, Pintér Zsolt, Pribéli Levente, Rapala Miklós, Sámoly Attila, Soproni János, Sváner Zsolt, Szabó Dávid, Székely Tamás, Szpiszár Tamás dr., Tóth Tamás, Ugrai Imre, Veszelinov Ottó, Vincze Tibor, Zádori Sarolta
Adatbázis letöltve és feldolgozva: 2021. 02. 05.

Szitakötőzés Tolnában” imágó adatbázisa

Adatközlők: Balogh Diána, Dombi Imre, Elblinger Ferenc, Fabó Ferenc, Farkas Balázs, Farkas Sándor, Frigyer Szilvia, Gergely Péter, Görföl Tamás, Hazafi Dorottya, Horváth Balázs, Jakab Albert, Juhász Katalin, Kalotás Zsolt dr., Kecskés Szilvia, Kirchné Máté Réka, Klement Mária, Kováts László, Molnár Gabriella, Pámerné Bükky Klára, Polgárné Laszlovszky Katalin, Ritzel Zoltán, Sáfrány Szilvia, Sója János, Somorácz György dr., Suplicz István, Szombathelyi Gergely, Szücs Róbert, Tóth István Zsolt, Tóth Sándor dr., Zörényi Miklós

Imágó megfigyelések (beérkezett adatok)
Hozzám beérkezett, nálam tárolt imágó megfigyelési adatok adatbázisainak összesítése.

Adatközlők: Balog Lajos, Baranyai Orsolya, Barta Regina, Benedek Tünde, Bognár Előd Szabolcs, Fehér Ferenc dr., Gajda Gergely, Garai Szilvia, Horváth Balázs, Illés-Hajdu Emese, Kálmán Csaba, Kalotás Zsolt dr., Kecskés Szilvia, Kokovayné Adamicza Ágnes,  Kovács Tibor dr., Körmendy Zoltán, Madarász Anett, Mátraházi Tibor, Mérhay László, Mészáros József, Mezey Károly dr., Miskolczi Tímea, Molnár Péter Pál, Nemes Tamás, Somorácz Áron dr., Tóth István Zsolt, Tóth Marietta, Zörényi Miklós, Zörényiné Süle Ágnes

Imágó megfigyelések (saját adatok)
Kivéve a „Szitakötőzés Tolnában” adatai.

Adatközlő: Farkas Sándor

Exuvium adatbázis 1.
Minden lárvabőr gyűjtés és határozás, kivéve a „Szitakötőzés Tolnában” adatai.
Az adatbázisban minden kétséget kizáróan azonosítható fényképen megörökített  lárvabőrök adatai is szerepelnek.

Fényképezte Bán Csaba, meghatározta Farkas Sándor
Fényképezte Boross Károly Emil, meghatározta Boross Károly Emil (ellenőrizve)
Gyűjtő Deme Tamás, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Farkas Sándor, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Farkas Zsófia Kata, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Kecskés Szilvia, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Kokovayné Adamicza Ágnes, meghatározta Farkas Sándor
Fényképezte Molnár Péter Pál, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Somorázc Áron dr., meghatározta Somorácz Áron dr. (ellenőrizve)

Exuvium adatbázis 2.
A „Szitakötőzés Tolnában” lárvabőr adatbázisa.

Gyűjtő Farkas Sándor, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Pámerné Bükky Klára, meghatározta Farkas Sándor

Imágó megfigyelési adatok összesítése
(térképek lezárva: 2021. 02. 23.)

Alaptérkép Google Terrain, Google © 2021.