Térképek, adatbázisok

Az egyes hazai fajok szöveges bemutatásának végén egy kisebb térkép ikon található, ami az adott faj újabb, utóbbi 20 év megfigyelésein alapuló áttekintő előfordulási térképét nyitja meg. Ennél régebbi adatok jelenleg nem szerepelnek a térképeken. Itt is szeretném megjegyezni, hogy kézben, kézen lévő szitakötők adatait nem gyűjtöm.

Nincs térképen ábrázolható adata a Sympetrum danae-nak.

A megjelenő térkép kis mérete – gyakori fajok esetében legalábbis – nem teszi lehetővé, hogy a különböző adatbázisok építésében részt vevő számos adatközlő neve az egyes térképeken fel legyen tüntetve. Ezért az adatszolgáltatók neve itt kerül felsorolása.

Ez úton is köszönöm az alább felsorolt közreműködőknek, hogy fényképes megfigyelési adataikat, illetve lárvabőr gyűjtéseiket felhasználhattam, és ezáltal még teljesebbé tehettem a hazai szitakötőfajok elterjedési térképeit.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Természetfigyelő adatbázisa

Adatközlők: Abonyi Ottó, Altmann Péter, Áder Csaba, Balogh Dániel, Bathó Imréné, Bán Csaba, Bebesi Zoltán id., Bebesi Zoltán ifj., Bedőcs Gyula, Benedek Tünde, Bolyos Laura, Bócsó Anita, Breitner Péter, Budeáné Mátyus Valéria, Csabai Katalin, Cseh András, Csibrány Balázs, Deák Ágoston, Donkó Zoltán, Erdei József, Farkas Sándor, Fehér Balázs, Fenyves Ervin, Forrai-Szalai Henrietta, Gajger Georgina, Garai Szilvia Ilona, Gáborné Mária, Gurin László, Halász Tamás, Halmos Gergő, Hankóczi Attila, Haraszthy László, Hartmann Johanna, Havasi Máté, Hazafi Dorottya, Házi Márta, Horváth Balázs, Horváth Edit, Juhász Imre, Káldi József, Klózer Tamás, Kőszegi Anna, Kusztor Attila, Ladnyik Zsolt, Lantos István, Laukó Katalin, Magura Tibor, Majtényi Melinda, Marussi Istvánné, Mészáros Ádám, Milánkovicsné Timár Mária, Molnár Attila, Molnár Márton, Nagy Károly, Orosz Ákos, Palotai Benedek, Pálinkás Csaba János, Pethő Csilla, Pintér László, Pintér Zsolt, Pisch Zsuzsanna, Pribéli Levente, Rapala Miklós, Ruttkay Péter, Ruzsa László, Savanya Imréné dr., Sámoly Attila, Soproni János, Soós Tamás, Sváner Zsolt, Szabó Dávid, Szabó István, Székely Áron, Székely Tamás, Szpiszár Tamás dr., Tasi Zsolt, Tánczos Enikő, Tomaschek Dénes, Tóth István Zsolt, Tóth Kornél, Tóth Tamás, Ugrai Imre, Vasadi Róbert, Veszelinov Ottó, Vincze Tibor, Viola Lilla Virág, Zádori Sarolta
Adatbázis letöltve és feldolgozva: 2024. 03. 01.

Szitakötőzés Tolnában” imágó adatbázisa

Adatközlők: Balogh Diána, Dombi Imre, Elblinger Ferenc, Fabó Ferenc, Farkas Balázs, Farkas Sándor, Frigyer Szilvia, Gergely Péter, Görföl Tamás, Hazafi Dorottya, Horváth Balázs, Jakab Albert, Juhász Katalin, Kalotás Zsolt dr., Kecskés Szilvia, Kirchné Máté Réka, Klement Mária, Kováts László, Molnár Gabriella, Pámerné Bükky Klára, Polgárné Laszlovszky Katalin, Ranga János, Ritzel Zoltán, Sáfrány Szilvia, Schurk László, Sója János, Somogyvári Orsolya, Somorácz György dr., Suplicz István, Szombathelyi Gergely, Szücs Róbert, Tóth István Zsolt, Tóth Sándor dr., Varga Levente, Zörényi Miklós

Imágó megfigyelések (beérkezett adatok)
Hozzám beérkezett, nálam tárolt imágó megfigyelési adatok adatbázisainak összesítése.

Adatközlők: Balog Lajos, Baranyai Orsolya, Barta Regina, Benedek Tünde, Bognár Előd Szabolcs, Deme Tamás, Csertő István, Fehér Ferenc dr., Frekot Erika, Gajda Gergely, Garai Szilvia, Horváth Balázs, Horváthné Bánki Gabriella, Illés-Hajdu Emese, Juhász Lilla, Káldi József, Kálmán Csaba, Kalotás Zsolt dr., Kecskés Szilvia, Keresztes Gábor, Kirchné Máté Réka, Kokovayné Adamicza Ágnes,  Kovács Natália, Kovács Norbert, Kovács Tibor dr., Körmendy Zoltán, Kusztor Attila, Madarász Anett, Mátraházi Tibor, Mérhay László, Mészáros József, Mezey Károly dr., Miskolczi Tímea, Molnár Péter Pál, Moravcsik Ágnes, Nemes Tamás, Oravecz Kinga dr., Somorácz Áron dr., Szabó Ibolya, Tóth István Zsolt, Tóth Marietta, Varga Levente, Zörényi Miklós, Zörényiné Süle Ágnes

Imágó megfigyelések (saját adatok)
Kivéve a „Szitakötőzés Tolnában” adatai.

Adatközlő: Farkas Sándor

Exuvium adatbázis 1.
Minden lárvabőr gyűjtés és határozás, kivéve a „Szitakötőzés Tolnában” adatai.
Az adatbázisban minden kétséget kizáróan azonosítható fényképen megörökített  lárvabőrök adatai is szerepelnek.

Fényképezte Bán Csaba, meghatározta Farkas Sándor
Fényképezte Boross Károly Emil, meghatározta Boross Károly Emil (ellenőrizve)
Gyűjtő Deme Tamás, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Farkas Sándor, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Farkas Zsófia Kata, meghatározta Farkas Sándor
Fényképezte Frekot Erika, meghatározta Farkas Sándor
Fényképezte Halász Tamás, meghatározta Halász Tamás (ellenőrizve)
Fényképezte Keresztes Gábor, meghatározta Keresztes Gábor (ellenőrizve)
Gyűjtő Kecskés Szilvia, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Kokovayné Adamicza Ágnes, meghatározta Farkas Sándor
Fényképezte Molnár Péter Pál, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Somorázc Áron dr., meghatározta Somorácz Áron dr. (ellenőrizve)

Exuvium adatbázis 2.
A „Szitakötőzés Tolnában” lárvabőr adatbázisa.

Gyűjtő Farkas Sándor, meghatározta Farkas Sándor
Gyűjtő Pámerné Bükky Klára, meghatározta Farkas Sándor

Imágó megfigyelési adatok összesítése
(térképek lezárva: 2024. 03. 11.)Alaptérkép Google Terrain, Google © 2021.