Bevezető gondolatok

A digitális fotózás fénykorát éljük. Ez a tény az élet számos területére kihat, beleértve – nem is utolsó sorban – a természetfotózást is. A minőségi makrófotózás, illetve a nagy felbontású képekből kinyerhető, még mindig jó minőségű részletek ma már a rovarok határozásánál is nagy segítséget jelentenek. Míg évtizedekkel ezelőtt szitakötőfajainkból jó néhányat be kellett gyűjteni ahhoz, hogy a biztos, dokumentált határozás elvégezhető legyen, ma már egy jobb fotóról a legtöbb esetben könnyedén megtörténhet az azonosítás.

A fényképeken „begyűjtött” szitakötők további lehetőségeket is kínálnak. Ilyen lehet például egy elterjedési adatbázis létrehozása, amennyiben a képek információit koordinátával is kiegészítjük.

Természetfotózással már évtizedek óta, szitakötők kutatásával és fényképezésével viszont mindössze néhány éve foglalkozom. Eleinte a szitakötőkről csak nagyon átlagos ismeretekkel rendelkeztem, tehát ha nem is a nulláról de nagyon az elejéről kellett kezdenem a hazai fajok meg- és felismerését. Még viszonylag frissen élnek bennem a kezdeti és későbbi nehézségek, buktatók, melyek nagymértékben inspirálták ennek a weboldalnak a létrehozását. Erről a következőkben írok részletesebben, előbb azonban néhány mondatban szeretném az oldalt, annak szerkezetét bemutatni.

A kezdőlap további almenüi közül az első (Szitakötőfajok azonosításának nehézségei) néhol bizonyára szubjektív, részben saját tapasztalatokat fogalmaz meg. Erre épül a következő almenü (Útmutatás a használathoz), ahol igyekeztem a határozás megkezdéséhez majd  a fajfelismeréshez praktikus tanácsokat adni, valamint segítséget nyújtani a fajoknál szereplő szöveges részek és képanyag értelmezéséhez. Ugyanitt található egy Kislexikon, ami a szakkifejezések megértéshez nélkülözhetetlen, különösen kezdőknek. A kislexikon – új oldalon megnyitva – elérhető az oldalsávból is.

Az Első lépés Családok menüpontot megnyitva átfogó képet kaphatunk a hazai szitakötők rendszertani besorolásáról, illetve nagyon röviden arról is, hogy a magyarországi szitakötő fauna európai kitekintésben mennyire gazdag. Európai munkákban gyakran szerepelnek Észak-Afrikában és Makaronéziában élő fajok is. Ezekkel én nem számoltam, viszont Törökország DK-i részével igen.
Annak, aki a hazai Odonata faunával csak most kezd ismerkedni, mindenképpen érdemes az azonsítást itt elkezdenie.

Fajok menüpont alatt az első almenü (Hazai fajok) kínálja a hazánkban előforduló (az utóbbi években, illetve évtizedben is szaporodó) kis- és nagyszitakötő imágók megismerésének lehetőségét. A megjelenő fajlistából kiválaszthatók az egyes fajok. A meghatározás további lépéseiről az Útmutatás a használathoz menüpontban olvashatunk. A következő almenü (További fajok) azoknak a nem hazai fajoknak a rövid, főleg fényképes bemutatása, melyekkel már sikerült találkoznom. A harmadik almenü (Lárvabőrök) egy a szitakötőkhöz, szitakötőzéshez szervesen kapcsolódó másik részterületbe, mégpedig a lárvabőrök (ún. exuviumok) körébe nyújt betekintést. Talán nem túlzás kimondani, hogy ez a terület nagyságrenddel nehezebb mint az imágók határozása, más felkészültséget igényel, és fényképről megbízhatón, faji szinten csak kivételes esetben működik. Ezzel együtt érdemes belepillantani a fotókba, hiszen a lárva stádium, majd a kibújás a szitakötők életének hosszú és nem kevésbé fontos szakasza.

Az Újdonság menüpontban a legfrissebben feltöltött 20 fotó kap helyet, valamint jelzés olvasható arról, ha az oldalon vagy valamelyik faj szövegében lényeges módosítás történt.

Az Személyes segítség valójában mindössze azt jelzi, hogy igyekszem ezen weboldal létrehozásán túl is segítséget nyújtani, azaz küldhetők szitakötős fényképek azonosításra.

Az Adatgyűjtés menüpontban a fényképek és lárvabőrök segítségével történő adatgyűjtés, adatbázis építés a téma. Az első almenü egy tervezett országos adatgyűjtés színtere lehet. A második almenüben lárvabőr adatokról esik szó, a harmadikban (Szitakötőzés Tolnában) pedig egy 2014 végén meghirdetett regionális adatgyűjtésről, valamint annak eredményeiről olvashatunk.

A Kiadványok és weboldalak az általam ismert, használt, ajánlott könyveket, kiadványokat és weboldalakat sorolja fel.

Végül a Kapcsolat menüpont alatt, néhány gondolattal kiegészítve megtalálható az e-mail címem.

Ezeken túl az oldalon helyet kapott még egy rövid hírek közlésére szolgáló felület, valamint az utolsó frissítés dátuma.

Joggal merülhet fel, hogy hiányzik az oldalról és többé-kevésbé a fajoknál szereplő szövegekből is néhány további szitakötőkhöz kapcsolódó részterület, téma, például egy határozókulcs, vagy általában a szitakötők, illetve az adott fajok életének (életciklusának, szaporodásának stb.) részletes bemutatása. A későbbiekben talán ezek is helyet kapnak, addig azonban ajánlom a www.szitakotok.hu oldalon lévő számos hasznos információt. Itt is szeretném megköszönni Dr. Ambrus Andrásnak, Danyik Tibornak és Kalmár Attila Ferencnek, hogy az elmúlt években segítették a munkámat.

Farkas Sándor

Dunaújváros, 2017. 02. 28.