Első lépés – Családok

Az egyes fajok tanulmányozása előtt kezdőknek mindenképpen érdemes végiglapozni az alábbi rövid rendszertani áttekintést. Annak akinek a látott, fényképezett szitakötő besorolása gondot okoz, segítség lehet a családok egy-egy mondatos jellemzése és a családra jellemző egy vagy néhány fajról készült kép.
Az alrendek elnevezése esetleg megtévesztő lehet. Legnagyobb kisszitakötőink jó 1 cm-rel lehetnek hosszabbak, mint a legkisebb hazai nagyszitakötők. Az alkat, a karcsúság vagy éppen zömökség fontosabb bélyeg tehát, mint a test hossza.

ZYGOPTERA alrend – kisszitakötők vagy egyenlőszárnyú szitakötők

CALOPTERYGIDAE család – Színesszárnyú szitakötők

Csapongó röptű, jellegzetes megjelenésű, nagyobb termetű kisszitakötők. A családot Európában a névadó Calopteryx nem (genus) képviseli. Az európai 4 fajból, hazánkban 2 fordul elő.

calopteryx-splendens_h_kicsi_jav

LESTIDAE család – Rablószitakötők

Három nem, a Chalcolestes, Lestes és Sympecma fajai tartoznak Európában e családba. Az elsőbe 2 faj, a következőbe 5 faj, a harmadik nembe 2 faj sorolt. Közülük mindössze az egyik Sympecma-faj nem fordul elő hazánkban.
A h
ímekre nagy méretű, ívesen, szinte kör szerűen összehajló felső potrohfüggelékek jellemzőek. Lestes-fajok többségén megjelenik fémes zöld szín, a Sympecma-k ezzel szemben barnás színezetűek. Jellemző a Lestes-ek és Chalcolestes-ek szárnytartása is, ami pihenő helyzetben rendszerint erősen szétnyitott.

lestes-barbarus_h_kicsi 

COENAGRIONIDAE család – Légivadászok

Népes család Európában 7 nemmel, melyek közül 5 hazánkban is képviselteti magát. Az Erythromma-fajok közül mindegyik (3 faj) és az 1 Enallagma-faj hazánkban is megtalálható. A szorosan véve 6 európai Ischnura-fajból Magyarországon 2, a 14 Coenagrionfajból 4, a 2 Pyrrhosoma-ból 1 fordul elő.
A családban kis-közepes termetű fajokat találunk, ahol az adult hímekre a kék-fekete, ritkán a piros-fekete (Pyrrhosoma nymphula) színkombináció jellemző.

coenagrion-ornatum_h_kicsi pyrrhosoma-nymphula_him_farkass_kicsi 

PLATYCNEMIDIDAE család – Széleslábú szitakötők

Az európai egyetlen nem (Platycnemis) 5 fajából hazánkban 1 fordul elő. Jellegzetessége a toroldal dupla sötét sávja, illetve a kiszélesedett lábszár.

platycnemis-pennipes_h_kicsi01

ANISOPTERA alrend – nagyszitakötők vagy egyenlőtlenszárnyú szitakötők

AESHNIDAE család – Karcsúacsák

A családba karcsú felépítésű, nagyobb termetű szitakötők tartoznak. Az európai 5 nemből hazánkban 3, az Aeshna, Anax és Brachytron fordul elő. Kontinensünk 11 Aeshna-fajából 6, az 5 Anax-fajból 3 hazánkban is él, ahogyan előfordul a nemében egyedüli Brachytronfaj is.
A fajok többségére jellemző a mozaikosan mintázott potroh.

anax-parthenope_him_kicsi  

GOMPHIDAE család – Folyami-szitakötők

Az 5 (vagy 6) ide sorolt európai nemből 3 (vagy 4) – Gomphus, Ophiogomphus, Onychogomphus – képviselteti magát hazánkban. A 6 Gomphus-fajból 2, a 4 Onychogomphus-ból 1 fordul náluk elő, ahogyan találkozhatunk hazánkban a nemében egyedüli Ophiogomphus-fajjal is. A sárgás szitakötőt (Gomphus flavipes) az újabb szakirodalom a Stylurus nembe sorolja.
Más nagyszitakötőktől eltérően a folyami-szitakötők összetett szemei egymástól távol állnak. A család hímjeire bunkószerűen megvastagodott potrohvég jellemző.

CORDULEGASTRIDAE család – Hegyiszitakötők

Nagy termetű, karcsú, fekete-sárga mintázatú szitakötők tartoznak e családba, melyek felismerése – legalábbis a család szintjén – könnyű. Az Európában előforduló Cordulegaster nem 7 fajából hazánkban 2 él.

cordulegaster-bidentata_him_kicsi

CORDULIIDAE család – Sárkány-szitakötők (Smaragdszitakötők)

Európában inkább közepes termetű, az Epitheca kivételével fémes zöld fajok tartoznak ebbe a családba. Az egyetlen európai Cordulia-faj hazánkban is él, a 8 európai Somatochlora-ból pedig 3 található meg hazánkban. Az Európában szintén egyedüli, nálunk is előforduló Epitheca-faj termetesebb, sárga-feketés mintázatú.

cordulia-aenea_imm-him_kicsi epitheca-bimaculata_imm-nosteny_kicsi

LIBELLULIDAE család – Laposacsák (Laposhasú acsák)

Európában, így hazánkban is a legnépesebb család, melynek 11 kontinensükről kimutatott neméből 5 fordul elő Magyarországon. Az egyetlen európai Crocothemis-faj és a 3 Libellula-faj nálunk is tenyészik. A 9 európai Orthetrum-ból (pásztorszitakötők) 4, az 5 Leucorrhinia-ból 2, a 10 Sympetrum-ból (katona-szitakötők) pedig 9 él, illetve élt a közelmúltban bizonyítottan Magyarországon.
Az ide tartozó fajok általában közepes termetű szitakötők. Az adult hím és nőstény színezete a legtöbb esetben eltérő.
Sympetrum-ok esetében képes határozókulcs is segíti a fajok felismerését.

  orthetrum-cancellatum_oreg-him_kicsi 

A teljesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Európában még további kettő olyan szitakötő család (EUPHAEIDAE vagy EPALLAGIDAE, illetve MACROMIIDAE) fordul elő, melyeknek hazánkban nincs képviselője. A Nyugat-Európában élő Oxygastra curtisii rendszertani besorolása pedig vitatott.